Formularz wyceny oprawy książkowej

W przypadku wybrania kilku kolorów, proszę o opisanie w uwagach więcej szczegółów odnośnie wyglądu zamawianego notesu. https://www.memoru.pl/wzornik-kolorow/
Jeśli nie chcesz personalizacji wpisz "nie dotyczy".